Política de privacitat

TRACTAMENT DE DADES

De conformitat amb el què s’estableix en el Reglament de Protecció de Dades de les Persones Físiques 2016/679/UE, de 27 d’abril, us informem que les dades que ens proporcioneu formaran part d’un fitxer amb les següents característiques.

INFORMACIÓ BÀSICA

RESPONSABLE GALENUS CENTRE DE SALUT, S.L.
FINALITAT Prestació del servei mèdic assistencial sol·licitat per part de l’usuari
LEGITIMACIÓ Interés legítim per la prestació del servei d’atenció mèdica sanitària i/o Consentiment de l’interessat
DESTINATARIS – Entitat asseguradora a la qual s’han de facturar els serveis prestats en base a la cobertura que ens ha estat informada per part de l’usuari – No es realitzaran transferències internacionals de dades
DRETS Accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat, oposició
INFORMACIÓ ADDICIONAL Pot consultar la informació addicional a continuació

INFORMACIÓ ADDICIONAL DE PROTECCIÓ DE DADES

RESPONSABLE

Identitat GALENUS CENTRE DE SALUT S.L.
CIF B-63959274
Adreça Av. Països Catalans, 10E. 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS
Correu electrònic administracio@galenus.es
Telèfon 937217676
Delegat de Protecció de Dades: GALENUS ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades davant del qual pot posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals. L’interessat pot contactar amb el Delegat de Dades a través de les dades de contacte següents:
administracio@galenus.es
Av. dels Països Catalans, 10E. 08192 SANT QUIRZE DEL VALLÈS

FINALITAT

Les dades personals de l’interessat són tractades per tal de poder donar l’atenció medico-sanitària en la que es basa en el nostre servei, així com per la relació comercial establerta entre ambdues parts.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per atendre la sol·licitud de l’usuari o fins que l’usuari no sol·liciti la seva supressió. Així mateix, caldrà prendre en consideració les obligacions legals en matèria fiscal i les requerides per la llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica.

LEGITIMACIÓ

La base legal per al tractament de dades és l’interès legítim per la prestació del servei sol·licitat. En concret, GALENUS CENTRE DE SALUT, S.L. té les següents bases legítimes per poder tractar les dades personals:

Execució del contracte
La base legal del tractament de les dades personals de l’interessat que es recullen és l’execució del contracte de prestació del servei mèdic sanitari.

Obligacions legals
El manteniment i conservació de la història clínica es basa en les obligacions legals de la societat com a centre sanitari privat.
La gestió i emissió de la factura de prestació de servei es basa en l’obligació legal de la societat en la seva relació amb els clients.

Consentiment
En relació a les comunicacions amb finalitat publicitària, la legitimació prové del consentiment explícit de l’usuari.

DESTINATARIS

Les dades personals de l’interessat poden ser cedides/comunicades als destinataris següents:

  • En el cas que l’usuari utilitzi els serveis del centre sota la cobertura d’una assegurança sanitària, GALENUS CENTRE DE SALUT, S.L. comunicació a l’entitat asseguradora les dades sanitàries necessàries per tal que aquesta pugui conèixer l’acte sanitari prestat i fer front a la seva responsabilitat.
  • Administracions i Organismes Públics quan així ho exigeixi la normativa fiscal, laboral, de Seguretat Social o qualsevol altra aplicable.
  • Empreses encarregades del tractament de dades i proveïdors que presten serveis a la societat (p.ex. proveïdors de serveis informàtics, centres d’atenció telefònica…)

DRETS DE L’USUARI

  • Dret d’accés: Té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixen, o no, així com a accedir a les seves dades personals.
  • Dret de rectificació: Té dret a sol·licitar la rectificació de les dades personals quan siguin inexactes o que es completin quan siguin incompletes.
  • Dret de supressió/dret a l’oblit: Pot sol·licitar-nos que les dades personals siguin suprimides quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.
  • Dret de limitació: Té dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.
  • Dret de portabilitat: Pot sol·licitar-nos que les seves dades personals automatitzades siguin cedides o transferides a qualsevol altra persona que ens indiqui en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.
  • Dret d’oposició: Pot oposar-se al fet que les dades personals siguin objecte d’un tractament. En aquest cas, es deixarà de tractar les dades, a excepció de motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Els interessats podran exercitar els seus drets dirigint-se per escrit al responsable del fitxer mitjançant els contactes de l’encapçalament i indicant que es tracta d’un “EXERCICI DE DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES”.
Per tramitar la sol·licitud, podrem demanar-li que acrediti la seva identitat.
Té dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Obert de dilluns a divendres de 8 a 20h

93 721 76 76

Av. Països Catalans, 10E 08192 Sant Quirze del Vallès